חברת חשמל

חברת חשמל – ביצוע צנרת

2 תחנות – תחנת אלון תבור, תחנת גזר

ייצור צנרת C.S  וצנרת פלב"מ למערכת טיפול במי שפכים לצורך קירור טורבינות במחזור משולב

הייצור בוצע באלמנטים שהוכנו מראש במפעל הייצור והורכבו בשטח, תחת בקרת האיכות של חברת חשמל.