ייצור והרכבת מגדל בתי זקוק

עבודות צנרת למרוקס גפ"מ וגז טבעי

ייצור טרומי והנחת צנרת גז טבעי עבור מתקן מרוקס גפ"מ, צנרת גז טבעי ומתקנים אחרים בשטח בית זקוק במפרץ חיפה.
העבודה באזורי צנרת השטח כוללת חסימות, התחברויות לקווים קיימים ופעילים עפ"י דרישות המהנדס ובתאום עם מחלקת התפעול.
.