בניית מיכל אחסון

ייצור והתקנת מיכל חדש T130 בשטח בז"ן.

הקמת מיכל אחסון – 16 מטר קוטר, גובה 14 מטר.

העבודה כללה ייצור והקמת גג צף פונטונים, כולל שוחת ניקוז ורגלי הגג. כמו כן, התקנת אטם ראשוני ומשני לגג צף והתקנת מערכות כיבוי אש וקירור .