פיתוח מאגר לוויתן - בניית אתר חגית אספקה / ואחסון "קונדינסאט"

בניית צנרת תהליכית 

בניית מיכל אחסון כיבוי אש- תוצרת אנגליה 

יצור והרכבה של צנרת כיבוי אש

יצור והרכבת קונסטרוקציה 

ריתוך והנחת צנרת  PEXGOL המיועדת לכיבוי אש 

אספקה והרכבת ציוד סובב