שיפוץ מתקן בפניציה

כור מתכת – פיניציה

שיפוץ מפעל פיניציה

פירוק דקטים (תעלות איוורור), פלדת פחמן, פלב"מ

 

ייצור מוקדם בשטח והתארגנות בפיניציה של צנרת רייזרים והרכבתם בשלמות על תעלות קירור אוויר לאחר הצבתן במקום.

הרכבת דמפרים

הרכבת מחברי התפשטות

 

העבודה בוצעה בלו"ז צפוף ועמדה ביעדים על אף התנאים קשים.  הן מבחינת הביצוע והן מבחינה בטיחותית.